Phòng ban liên hệ

Tổng Giám Đốc

Nhà Sáng Lập Công ty VitaJean và Thương Hiệu V-Sixtyfour

(Ông): Phạm Văn Việt

Email: viet@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Phòng Compliance

(Bà): Phạm Việt Nga

Email: rr-vietnga@vitajeans.com

Tel: (+84 28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Phòng Phát Triển Sản Phẩm

(Ông): Phạm Hùng

Email: pt-phamhung@vitajeans.com

Tel: (+84 28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Phòng Nhân Sự - Hành Chính Quản Trị

(Bà): Trần Thị Phương Lan

Email: ns-phuonglan@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Phòng Tài Chính - Kế Toán

(Bà): Phạm Thị Điệp

Email: tc-phamdiep@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Phòng Kinh Doanh:

Group 1 - Sales & Marketing - FOB

Ms. Thuy/ (Bà): Đinh Thanh Thúy

Email: kd-dinhthuy@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Group 2 - Sales & Marketing - FOB

Ms. TiNa/ (Bà): Lý Thanh Thảo

Email: kd-thanhthao@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Group 3 - Sales & Marketing - Washing/Non Denim

(Bà): Thái Thị Thanh Hường

Email: kd-thanhhuong@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Group 4 - Sales & Marketing - Washing/Denim

(Bà): Nguyễn Thị Thủy

Email: kd-nguyenthuy@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592

Phòng Quản Lý Chất Lượng

(Bà): Bùi Thị Bích Hạnh

Email: cl-bichhanh@vitajeans.com

Tel: (+84-28) 3896 1424 - 3730 5352 - 3730 6592