Thông báo/Tuyển dụng

Trưởng Phòng Kỹ thuật May

10-04-2019Trưởng Phòng Quản Lý Đơn Hàng

Tuyển: Trưởng Phòng Quản Lý Đơn Hàng (Merchandising Manager)

02-04-2019


Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Tự Động Hóa

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Tự Động Hóa

08-08-2018