Thông báo/Tuyển dụng

Tuyển 30 Công Nhân; Chà, Mài, Đóng gói Quần Jean

22-06-2021

Vitajean cần tuyển 30 Công Nhân; Chà, Mài, Đóng gói Quần Jean


TUYỂN 10 CÔNG NHÂN THỜI VỤ.

TUYỂN 10 CÔNG NHÂN THỜI VỤ.

20-06-2021


Tuyển 30 Công Nhân; Chà, Mài, Nhíu Quần Jean

Tuyển 30 Công Nhân; Chà, Mài, Nhíu Quần Jean

20-06-2021


Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Tự Động Hóa

Thông báo tuyển dụng Kỹ sư Tự Động Hóa

08-08-2018