Thông báo/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Nhân viên ISO

04-06-2018

Thông báo tuyển dụng Nhân viên ISO

A. Mô tả công việc.

- Quản lý hệ thống văn bản, tài liệu ISO của Công ty.
- Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
- Kiểm soát việc tuân thủ áp dụng quy trình ISO trong toàn bộ hệ thống các phòng ban/nhà máy của Công ty.
- Hướng dẫn và kiểm tra (review) hệ thống tài liệu – quy trình ISO do các đơn vị soạn thảo.
- Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch năm đã được duyệt.
- Tổ chức đánh giá trách nhiệm xã hội của nhà máy (tiếp auditor).
- Báo cáo kết quả công việc theo quy định.

B. Yêu cầu công việc.

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản Lý Chất Lượng.           
-  Chứng chỉ đánh giá viên hệ thống quản lý chất lượng (Lead Auditor),
-  Kinh nghiệm: 02 năm quản lý hệ thống chất lượng (ISO) tại các Công ty/Nhà máy sản xuất, kinh nghiệm về quản lý đánh giá trách nhiệm xã hội tại Nhà máy.
-  Thành thạo Tiếng Anh và vi tính văn phòng.

C. Chế độ.

- Mức lương: 15.000.000 đến 25.000.000 đ
      Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.
      Du lịch hằng năm.
     Phụ cấp ăn uống / điện thoại.
    Thưởng theo năng lực.
    Chăm sóc sức khỏe.
     Tăng lương,
     Phụ cấp thâm niên,
     Chế độ nghỉ phép.