Thông báo/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Phó Phòng Kế Toán Quản Trị

04-06-2018

Thông báo tuyển dụng Phó Phòng Kế Toán Quản Trị

A. Mô tả công việc.

- Lập báo cáo quản trị định kỳ tháng/quý/năm.
- Lập ngân sách hoạt động cho Công ty hàng năm; doanh thu, chi phí, mua sắm…
- Lập báo cáo quản trị chiến lược: phân tích hiệu quả của các dự án do Công ty đầu tư, phân tích kết quả, hiệu quả của các nhóm Kinh Doanh.
- Tổ chức kiểm soát, cập nhật, cải tiến bộ định mức, chi phí của Công ty.
- Quản lý công tác kế toán chi phí; chi phí giá thành May, Wash.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của TP. TC-KT và Tổng Giám Đốc.

B. Yêu cầu công việc.

-    Tốt nghiệp đại học chuyên Ngành Kế Toán Tài Chính.
-     Kinh nghiệm 03 năm trở lên ở vị trí Phó Phòng Kế toán quản trị tại Công ty sản xuất có quy mô lớn.
-     Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, thành thạo Excel và thiết lập hệ thống phần mềm kế toán ERP.
-    Có chứng chỉ kế toán quản trị quốc tế là một lợi thế.

D. Chế độ.

- Mức lương: 30.000.000 đến 50.000.000đ
      Đóng bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật.
      Du lịch hằng năm.
     Phụ cấp ăn uống / điện thoại.
    Thưởng theo năng lực.
    Chăm sóc sức khỏe.
     Tăng lương.
     Phụ cấp thâm niên,
     Chế độ nghỉ phép.