Tin từ VitaJean

Dự án Wash mới của Vitajean tại KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai

23-10-2017

Các công nghệ xử lý sử dụng đặc tính của kỹ thuật nhuộm Indigo, vai trò của các hóa chất, Enzyme và cả tác động cơ học để làm thay đổi ngoại quan, tính thoải mái, tính tiện dụng và đặc biệt là đáp ứng yêu cầu thời trang của các...