Tin từ VitaJean

Công ty TNHH Việt Thắng Jean (Vitajean) tổ chức đào tạo 5S cho tất cả CB-CNV của công ty

10-04-2018

Nhằm phát triển ý thức 5S cho mọi người nơi làm việc, tạo tinh thần đồng đội, phát triển khả năng thực hành lãnh đạo cho các trưởng đơn vị và tổ trưởng. Đồng thời cải tiến hạ tầng cơ sở để đưa các kỹ thuật 5S vào áp dụng rộng rãi trong công ty. Ngày 08/04/2018 Công ty TNHH Việt Thắng Jean (VitaJean) đã mở các lớp đào tạo 5S cho tất cả CB_CNV tại Trường THCS Hoa Lư, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

5S đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản bắt đầu với chữ “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu và Shitsuke. Tại các nước khác nhau, 5S được dịch thành các từ khác nhau song về cơ bản ý nghĩa của chúng không thay đổi. Trong tiếng Anh, 5S được dịch sang các từ tương ứng là: Sort, Straighten, Shine, Systemise và Sustain. Trong tiếng Việt, 5S bao gồm: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng:

  1. SEIRI – SÀNG LỌC: Chọn và loại những vật dụng không cần thiết, số lượng không cần thiết ra khỏi nơi làm việc.
  2. SEITON – SẮP XẾP: Sắp xếp để dễ lấy ra sử dụng, luôn giữ gìn ở trạng thái tốt và không bị thiếu.
  3. SEISO – SẠCH SẼ: Làm vệ sinh và kiểm tra toàn bộ.
  4. SEIKETSU – SĂN SÓC: Ngăn ngừa không để trở lại tình trạng dơ bẩn và bừa bãi. Duy trì vệ sinh tốt.
  5. SHITSUKE – SẴN SÀNG: Thực hiện 4S trên một cách tự giác và tập thể.

Hiện nay 5S ngày càng được VitaJean áp dụng rộng rãi từ văn phòng cho đến các phân xưởng vì:

- Chỗ làm việc sạch sẽ và được tổ chức tốt.
- Kết quả ai cũng thấy, dù là người trong hay ngoài công ty.
- Kết quả trực quan, giúp tạo ra nhiều ý tưởng mới.
- Mọi người tự nhiên tôn trọng kỷ luật hơn.
- Điều kiện làm việc ở phân xưởng trở nên an toàn và thuận lợi hơn.
- Mọi người hãnh diện về chỗ làm việc sạch sẽ, gọn gàng.
- Hình ảnh tốt của công ty tạo điều kiện phát triển công việc kinh doanh.

Hình ảnh: Lớp học 5S của VitaJean.

Tại VitaJean ngoài việc duy trì và thực hiện 5S thì hàng năm VitaJean vẫn luôn tổ chức các lớp đào tạo giúp CB-CNV có thể hiểu và áp dụng tốt 5S vào thực tế của cuộc sống.

Nhờ sự cam kết mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện 5S của lãnh đạo cũng như toàn thể CB-CNV, VitaJean  đã duy trì tốt công tác đào tạo cũng như hoạt động 5S, biến nó thành nền tảng duy trì năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng của cuộc sống.