Tin từ VitaJean

Webinar “Xanh hóa ngành Dệt May Việt Nam - 3 năm nhìn lại và định hướng phát triển”

14-11-2021

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Hội Viên, các Nhãn hàng và các Tổ chức

Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đồng hành cùng với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (WWF) trong “Dự án Xanh hóa ngành Dệt May” từ năm 2018. Sau 3 năm thực hiện dự án, chúng tôi tổ chức hội thảo với chủ đề: “Xanh hóa ngành Dệt May Việt Nam - 3 năm nhìn lại và định hướng phát triển” để tổng kết, đánh giá các hoạt động của chương trình đã triển khai đến Doanh nghiệp, những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm có được trong thời gian qua.

Với mục đích cải cách và phát triển ngành Dệt May Việt Nam theo hướng xanh hóa, dự án tập trung vào cải thiện quản lý nước và năng lượng - Việc bảo vệ nguồn nước thông qua thực hành tiết kiệm nước, xử lý nước thải, quản lý sử dụng hóa chất độc hại gây ô nhiểm nguồn nước và mội trường, xây dựng và sử dụng hệ thống tuần hoàn nước; Việc sử dụng năng lượng sạch & năng lượng tái tạo, nâng cao tính bền vững hệ sinh thái và môi trường sống – Thông qua hội thảo các diễn giả sẽ trình bày những hoạt đông thực tế mà các Doanh nghiệp và Nhãn hàng đã triển khai để gia tăng tính bền vững trong quá trình sản xuất.

Hội thảo sẽ được tổ chức dưới hình thức Webinar

Thời gian: 14:00 – 16:30 -  Ngày  25/11/2021

Chương trình chi tiết được đính kèm thư mời này.