Thông báo/Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

04-01-2018

Thông báo tuyển dụng Nhân viên thiết kế Laser


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Nhân viên QA

28-12-2017


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Quản lý đơn hàng

28-12-2017


Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng Công nhân vận hành máy Laser.

28-12-2017