Tin từ VitaJean

VIỆT THẮNG JEAN CHÀO ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỞ LẠI LÀM VIỆC SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

16-02-2022

VIỆT THẮNG JEAN CHÀO ĐÓN NGƯỜI LAO ĐỘNG TRỞ LẠI LÀM VIỆC SAU KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022


Thành phố Hồ Chí Minh: Sôi động thị trường tuyển dụng lao động sau Tết

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các ngành, các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều hình thức tuyển dụng lao động. Đây là một trong những hoạt động phục vụ cho kế hoạch đẩy mạnh kinh doanh, sản xuất...

15-02-2022


10 sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2021

Điểm đến BÌNH THƯỜNG MỚI có lẽ được tìm kiếm nhiều nhất trong 2 năm vừa qua khi 4 làn sóng dịch COVID-19 đã khiến nhiều hoạt động của đời sống trở nên "bất thường".

05-01-2022


Thị trường lao động TP.HCM thích ứng dịch: Xây dựng nền tảng bền vững

Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh,trong đó doanh nghiệp giữ vai trò then chốt, người lao động là vốn quý, cung-cầu lao động phù hợp điều kiện mới.

05-01-2022