Tin trong ngành

Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ năm 2021

17-12-2021

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Nguyễn Long Hải – UV Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đ/c Chu Đình Động – UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – UV BCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW.

Về phía Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam có đ/c Lê Tiến Trường – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex; đ/c Lê Nho Thướng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn DMVN; đ/c Cao Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy, TGĐ Vinatex và các đ/c trong BTV Đảng ủy Tập đoàn.

Đ/c Lê Tiến Trường- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex báo cáo tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, đ/c Lê Tiến Trường đã báo cáo và nêu bật những nhiệm vụ mà Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam đạt được trong năm 2021 về công tác chính trị, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Báo cáo cũng chỉ rõ vai trò chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng bộ Tập đoàn đã góp phần vào những thành công về doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2021; đồng thời nêu lên những mặt hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục của Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, quản lý tới HĐQT, chỉ đạo và điều hành Cơ quan điều hành nhằm tập trung đóng góp ý kiến, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn trong năm 2022.

Hội nghị cũng đã tập trung lắng nghe, cho ý kiến về báo cáo của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về những mặt tích cực, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, bám sát theo hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, cũng như bám sát nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và đề ra các biện pháp khắc phục.

Đ/c Nguyễn Long Hải – UV Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Vinatex

Đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển Đảng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong năm 2021, đồng thời ghi nhận quyết tâm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong một năm đầy khó khăn và thách thức; biểu dương những nỗ lực của BTV Đảng ủy và đ/c Bí thư Đảng ủy Tập đoàn trong việc tham gia những công tác hoạch định chính sách chiến lược cùng Đảng ủy Khối với các cấp, các ngành, đ/c Nguyễn Long Hải – UV Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho Đảng bộ Tập đoàn Dệt May Việt Nam trong năm 2022. Đó là: (1) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn cán bộ đội ngũ cấp ủy, chuẩn bị nhân lực cấp cao phù hợp với mục tiêu phát triển của Tập đoàn; (2) Triển khai kế hoạch hành động kết luận 21-KL/TW 2021 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (3) Năm 2022, dự báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy cần tiếp tục quan tâm thực hiện “mục tiêu kép”; (4) Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, xác định cơ cấu thị trường, sản phẩm và khách hàng của Tập đoàn Dệt May Việt Nam; (5) Cùng với Đảng ủy Khối xây dựng lại mô hình hoạt động của các Đảng bộ Tập đoàn, Tổng Công ty sau khi thoái vốn trình Bộ Chính trị.

Cảm ơn sự quan tâm của đ/c Bí thư Đảng ủy khối DN TW, đ/c Lê Tiến Trường cho biết, ngoài mục tiêu phát triển, nâng cao hiệu quả SXKD của Tập đoàn thì Đảng bộ Tập đoàn cũng sẽ hướng tới năm 2025 đảm bảo thu nhập cho người lao động lên mức trung lưu tại địa phương nơi người lao động sinh sống. Mục tiêu trọng tâm giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn 2030 vẫn sẽ là 3 trụ cột chính “kinh tế – an sinh – môi trường” nhằm hướng đến phát triển bền vững.

Nguồn: Vinatex.com