Tin trong ngành

Dệt may hướng đến phát triển bền vững

22-11-2021

Các nhãn hàng ngày càng chú trọng đến nguyên liệu vừa thời trang vừa thân thiện môi trường. Bông là nguyên liệu rất tốt cho môi trường, nhưng phải được trồng theo quy trình dùng ít tài nguyên như đất, nước, phân bón, thuốc trừ sâu. Bông Mỹ được sản xuất theo tiêu chuẩn minh bạch, có thể lượng hóa theo chương trình Trust Protocol là giải pháp giúp các nhãn hàng và chuỗi cung ứng thực hiện mục tiêu bền vững đã đặt ra.

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đạt 32 tỷ USD, trong đó sản phẩm may mặc xuất khẩu đạt 24 tỷ USD, sợi các loại hơn 4 tỷ USD…

Sản phẩm cotton vẫn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay vì đáp ứng xu hướng phát triển bền vững. Chính vì vậy nhu cầu nhập khẩu bông từ Mỹ là rất lớn, đồng thời thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất với người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên tinh thần xanh hóa ngành dệt may Việt Nam. 

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/det-may-huong-den-phat-trien-ben-vung-776852.html